ultraMaszyna to miejsce, w którym panuje kreatywny nastrój, sprzyjający działaniom twórczym i pozwalający na realizację krawieckich pasji wszystkim, którzy nas odwiedzają. Na codzień staramy się dostarczyć naszym klientom wszystkiego, co jest im niezbędne do tego, aby mogli zarówno tworzyć odzież na własne potrzeby jak i rozwijać swój krawiecki biznes. Jesteśmy pracownią krawiecką, która prowadzi kursy szycia i sprzedaje sprzęt szyjący. Istniejemy na rynku od 2011 roku.  

W związku z rozwojem firmy i rozszerzeniem skali działalności w zakresie sprzedaży internetowej oraz stacjonarnej poszukujemy do naszego zespołu osoby, która kompleksowo zaopiekuje się dokumentacją księgową i obsługą kadrową.

Aktualnie poszukujemy:

Samodzielnej księgowej/Samodzielnego księgowego

(Warszawa)

Do zadań księgowej/księgowego należeć będzie:

 • obsługa dwóch spółek w ramach których realizowane są przedmioty działalności,
 • wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo – księgowego, kontrola dokumentów i księgowań, analiza i uzgadnianie rozrachunków,
 • rzetelne i terminowe przygotowanie deklaracji, sprawozdań finansowych, raportów oraz ich weryfikacja pod względem zgodności z ustawą o rachunkowości i ustawami podatkowymi,
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa bilansowego i podatkowego, w tym ewidencji środków trwałych,
  sporządzanie sprawozdawczości do celów statystycznych i zarządczych,
 • bieżąca komunikacja z kontrahentami i ewentualna windykacja należności.

Z otwartymi rękami przyjmiemy do naszego zespołu osobę, która:

 • jest dokładna, sumienna i rzetelna, 
 • ma co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kompleksowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • posiada praktyczną znajomość polskich standardów rachunkowości oraz przepisów podatkowych,
 • posiada praktyczną znajomość i sprawnie obsługuje programy finansowo-księgowe oraz program excel; 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B,
 • miłą atmosferę, otwartą i nowoczesną kulturę pracy,
 • możliwość darmowego udziału w szkoleniach z zakresu krawiectwa,
 • szkolenie w zakresie wiedzy o usługach i produktach oraz szkolenia kierunkowe;
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail:

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych podczas rekrutacji jest ULTRAMASZYNA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 51/3, kod pocztowy 00-697. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (DzU z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Masz prawo do wglądu do swoich danych, do ich zmiany lub uzupełnienia, do wycofania zgody na ich przetwarzanie, do wystąpienia o ich przeniesienie oraz do złożenia skargi do organu nadzorczego.