ultraMaszyna posiada status placówki kształcenia ustawicznego, w ramach której prowadzimy kształcenie w formie kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Dedykowane jest ono (ale bez ograniczenia do) osobom, które chcą pozyskać lub rozwinąć wiedzę oraz umiejętności z zakresu krawiectwa, konstrukcji i modelowania odzieży, obsługi sprzętu szyjącego, procesów produkcyjnych odzieży oraz materiałoznawstwa. Skorzystać mogą na tym Ci, którzy myślą o zmianie swoich kwalifikacji zawodowych lub planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w branży odzieżowej.

Kursy organizowane w ramach kształcenia ustawicznego prowadzone są w oparciu o autorski program nauczania, a po zakończeniu wybranych kursów w naszej pracowni otrzymujesz zaświadczenie wg wzoru Ministerstaw Edukacji Narodowej, na podstawie par 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz 1623) .

 
WAŻNE
Do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu potrzebne nam będą Twoje dane, o które poprosimy Cię w trakcie trwania Twojego kursu: data i miejsce urodzenia, nr PESEL oraz adres zamieszkania. Gwarantujemy Ci, że dane te nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu niż do wydania zaświadczenia.
 

Kształcenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wszystkich kursów z naszej oferty to jest:

Instytucja szkoleniowa

Posiadamy także wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (zobacz), dzięki czemu możesz skorzystać z finansowania udziału w kursach w naszej pracowni ze środków Urzędu Pracy.

W celu uzyskania finansowania na udział w naszych kursach możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać wstępne informacje o wymaganych formalnościach lub od razu skierować się do swojego Urzędu Pracy.

Kolejnym etapem będzie wypełnienie odpowiedniego wniosku oraz złożenie go w Urzędzie, w czym możesz liczyć również na nasze wsparcie.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami
881 61 63 61
Pytania i odpowiedzi
Co daje mi zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN?

Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest formalnym dowodem ukończenia kursu w naszej pracowni. Możesz posługiwać się nim, aby wykazać określone umiejętności np. przed obecnym lub przyszłym pracodawcą.

Ponadto, w przypadku starania się przez Ciebie o dotację na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej instytucja finansująca bardzo często wymaga przedstawienia dowodów zdobycia wiedzy i umiejętności w dziedzinie, w której chcesz działać lub już działasz. Zaświadczenie o ukończeniu kursu w naszej placówce będzie w takiej sytuacji wystarczającym dokumentem.

Od kiedy wydajecie zaświadczenia wg wzoru MEN

Kursy w ramach kształcenia ustawicznego prowadzimy od początku 2018 roku. Oznacza to, że zaświadczenia wydawane są dla wszystkich grup w ramach wybranych kursów, które rozpoczęły zajęcia od początku 2018.

Czy mogę otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu, który już odbyłem/-am?

Niestety nie ma możliwości otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, który rozpoczął się przed 2018 rokiem, czyli przed wprowadzeniem przez nas w życie kursów prowadzonych w ramach kształcenia ustawicznego.

Po co Wam mój PESEL i inne dane? Czy muszę je podawać?

Oczywiście nie jest konieczne podanie nam tych danych i możesz wziąć udział w kursie prowadzonym w ramach kształcenia ustawicznego jako osoba "anonimowa".

Pamiętaj jednak, że bez tych danych nie będziemy mogli Ci wydać oficjalnego zaświadczenia o ukończeniu kursu. Dodatkowo, jeżeli nie podasz nam tych danych i tym samym zrezygnujesz z takiego zaświadczenia, nie będziesz mógł/mogła go otrzymać w przyszłości, w przypadku zmiany zdania - zaświadczenie wydawane jest tylko raz na koniec kursu.

Jeżeli już decydujesz się na udział w kursie prowadzonym w ramach kształcenia ustawicznego, rekomendujemy aby nie rezygnować z zaświadczenia o jego ukończeniu, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy może okazać się przydatne :)